Odluka o utvrdjivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju raskrsnice Ribarevine "Službeni list Crne Gore, broj 44/2011" od 29.08.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 1