Odluka o izradi Detaljnog prostornog plana za koridor dalekovoda 400 kV sa optickim kablom od Crnogorskog primorja do Pljevalja i podmorski kabal 500 kV sa optickim kablom Italija - Crna Gora "Službeni list Crne Gore, broj 29/2010" od 20.05.2010.

Preuzimanje
    Stranica: / 14