Zakon o dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica "Službeni list Crne Gore, broj 152/2022" od 30.12.2022.

Preuzimanje
    Stranica: / 2