Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini i načinu obračunavanja vodnih naknada i kriterijumima i načinu utvrđivanja stepena zagađenosti voda "Službeni list Crne Gore, broj 39/2019" od 12.07.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 1