Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana “Centar“, Opština Plužine "Službeni list Crne Gore, broj 33/2019" od 14.06.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 6