Odluka o usklađivanju visine osnova za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje i visine materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite "Službeni list Crne Gore, broj 94/2021" od 03.09.2021.

Preuzimanje
    Stranica: / 2