Odluka o prestanku važenja Odluke o određivanju rukovodioca izrade Detaljnog urbanističkog plana „Lepetane”, opština Tivat i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu detaljnog urbanističkog plana "Službeni list Crne Gore, broj 9/2022" od 25.01.2022.

Preuzimanje
    Stranica: / 1