Uredba o izmjeni Uredba o povjeravanju poslova organa Drzavne uprave nadleznog za poslove racunovodstva i revizije "Službeni list Crne Gore, broj 33/2010" od 14.06.2010.

Preuzimanje
    Stranica: / 2