Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o standardima i kriterijumima za nesmetanu upotrebu operativnih površina, objekata, uređaja i opreme na aerodromu "Službeni list Crne Gore, broj 56/2015" od 02.10.2015.

Preuzimanje
    Stranica: / 18