Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za rekonstrukciju magistralnog puta Ulcinj - Sukobin, dionica benzinska pumpa - Vladimir - Brajša "Službeni list Crne Gore, broj 21/2013" od 10.05.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 1