Pravilnik o fitosanitarnim mjerama za sprječavanje unošenja, širenja i suzbijanje smotavaca karanfila (cacoecimorpha pronubana hb. i epichoristodes acerbella (walk.) diak.) "Službeni list Crne Gore, broj 20/2012" od 12.04.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 1