Rješenje o izdavanju licence Fakultetu za poslovnu ekonomiju i pravo Univerziteta „Adriatik” Bar, za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti "Službeni list Crne Gore, broj 96/2023" od 27.10.2023.

Preuzimanje
    Stranica: / 1