Odluka o izmjeni i dopuni odluke o visini naknade – putarine za upotrebu tunela „Sozina“ i prilaznih saobraćajnica "Službeni list Crne Gore, broj 20/2012" od 12.04.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 1