Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica "Službeni list Crne Gore, broj 80/2004" od 29.12.2004.

Preuzimanje
    Stranica: / 3