Pravilnik o bližim uslovima I načinu prilagođavanja objekata za pristup I kretanje lica smanjene pokretljivosti I lica sa invaliditetom "Službeni list Crne Gore, broj 48/2013" od 14.10.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 65