Odluka o izmjeni Odluke o obrazovanju Organizacionog odbora za učešće Crne Gore na svjetskoj izložbi „EXPO 2020 Dubai“ "Službeni list Crne Gore, broj 8/2020" od 14.02.2020.

Preuzimanje
    Stranica: / 1