Odluka o usvajanju Finansijskog plana sa Programom rada Agencije za elektronske komunikacije i postansku djelatnost za 2011. godinu "Službeni list Crne Gore, broj 80/2010" od 31.12.2010.

Preuzimanje
    Stranica: / 1