Odluka o određivanju rukovodioca izrade Lokalne studije lokacije „Štitarička rijeka“, Opština Mojkovac i visini naknade za rukovodioca i stručni tim za izradu lokalne studije lokacije "Službeni list Crne Gore, broj 33/2019" od 14.06.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 1