Rjesenje o razrjesenju predstavnika Vlade Crne Gore u odboru direktora „Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju“ d.o.o. Podgorica "Službeni list Crne Gore, broj 25/2011" od 20.05.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 1