Pravilnik o bližim uslovima koje u pogledu tehničko-tehnološke opremljenosti i broja zaposlenih, treba da ispunjavaju pravna lica za korišćenje šuma putem koncesije "Službeni list Crne Gore, broj 50/2012" od 01.10.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 2