Pravilnik o uslovima za polaganje, načinu polaganja i programu stručnog ispita za obavljanje poslova ovlašćenog aktuara („Službeni list Crne Gore”, br. 115/22 od 14.10.2022) "Službeni list Crne Gore, broj 66/2023" od 30.06.2023.

Preuzimanje
    Stranica: / 14