Pravilnik o zahtjevima za automatske sisteme za razmjenu podataka o letu u svrhu najave, koordinacije i primopredaje letova između jedinica kontrole letenja "Službeni list Crne Gore, broj 27/2014" od 30.06.2014.

Preuzimanje
    Stranica: / 18