Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica "Službeni list Crne Gore, broj 28/2023" od 10.03.2023.

Preuzimanje
    Stranica: / 2