Rjesenje o javno vazecem obrazovnom programu sa prilagodjenim izvodjenjem i dodatnom strucnom pomoci Kuvar (prilagodjen za ucenike sa teskocama u ucenju) "Službeni list Crne Gore, broj 2/2011" od 12.01.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 71