Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o indikacijama i načinu korišćenja medicinske rehabilitacije u zdravstvenim ustanovama koje obavljaju specijalizovanu medicinsku rehabilitaciju "Službeni list Crne Gore, broj 42/2018" od 29.06.2018.

Preuzimanje
    Stranica: / 9