Odluka o davanju koncesije na osnovu energetske dozvole za izgradnju male hidroelektrane „Skrbuša“ na dijelu vodotoka Skrbuša "Službeni list Crne Gore, broj 57/2019" od 11.10.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 1