Odluka o dodjeli koncesije za eksploataciju mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena (eruptiva) sa ležišta „Štitarica-Okruglički krš", Opština Mojkovac "Službeni list Crne Gore, broj 65/2017" od 13.10.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 1