Odluka o izradi Strateške procjene uticaja na životnu sredinu za Strategiju razvoja turizma Crne Gore 2021-2025. godine s Akcionim planom "Službeni list Crne Gore, broj 108/2021" od 12.10.2021.

Preuzimanje
    Stranica: / 1