Pravilnik o načinu, postupku i medicinskim kriterijumima za utvrđivanje smrti davaoca, kao i bližem sastavu komisije za utvrđivanje smrti davaoca "Službeni list Crne Gore, broj 64/2015" od 12.11.2015.

Preuzimanje
    Stranica: / 10