Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju vjetroelektrane „Krnovo“ na teritoriji opština Nikšić, Šavnik i Plužine "Službeni list Crne Gore, broj 62/2012" od 14.12.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 17