Uredba o uslovima koje moraju da ispunjavaju luke razvrstane prema vrsti pomorskog saobracaja i namjeni "Službeni list Crne Gore, broj 20/2011" od 15.04.2011.

Preuzimanje
    Stranica: / 3