Zakon o porezu na promet nepokretnosti "Službeni list Crne Gore, broj 69/2003" od 25.12.2003.

Preuzimanje
    Stranica: / 6