Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizovanju Javne ustanove za smještaj odraslih lica sa invaliditetom i starih lica "Službeni list Crne Gore, broj 6/2019" od 30.01.2019.

Preuzimanje
    Stranica: / 1