Pravila o izmjeni i dopuni Pravila o bližim uslovima za izdavanje saglasnosti za kvalifikovano učešće u društvu za upravljanje "Službeni list Crne Gore, broj 51/2012" od 09.10.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 6