Tarifa o naknadama za rad notara kao povjerenika suda u ostavinskom postupku "Službeni list Crne Gore, broj 19/2013" od 19.04.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 3