Uputstvo o nacinu sprovodjenja postupka u vezi sa ostvarivanjem prava na oslobadjanje od placanja poreza na dodatu vrijednost u slucajevima kada je to predvidjeno medjunarodnim sporazumom, odnosno ugovorom "Službeni list Crne Gore, broj 34/2003" od 09.06.2003.

Preuzimanje
    Stranica: / 2