Odluka o objavljivanju Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Kosova o naknadnom upisu interno raseljenih lica sa Kosova koja borave u Crnoj Gori u osnovne registre i registar državljana Republike Kosova "Službeni list Crne Gore, broj 5/2013" od 30.04.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 6