Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima i načinu dostavljanja podataka o gotovinskim transakcijama u iznosu od najmanje 15.000 eura i sumnjivim transakcijama "Službeni list Crne Gore, broj 36/2016" od 09.06.2016.

Preuzimanje
    Stranica: / 42