Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju obilaznice oko Nikšića II faza "Službeni list Crne Gore, broj 49/2012" od 21.09.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 8