Izmjene i dopune Granskog kolektivnog ugovora za stambeno komunalnu djelatnost („Sl. list CG“, broj 2/12. od 11.01.2012. godine) "Službeni list Crne Gore, broj 32/2012" od 22.06.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 1