Odluka o obrazovanju radne grupe za pripremu pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj Uniji za oblast pravne tekovine Evropske Unije koja se odnosi na Pregovaračko poglavlje 13 - ribarstvo "Službeni list Crne Gore, broj 14/2013" od 15.03.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 2