Pravilnik o obrascu potvrde o registraciji traktora, radnih masina, motokultivatora sa prikljucnim vozilom, bicikla sa motorom, kao i prikljucnih vozila za traktore "Službeni list Crne Gore, broj 28/2008" od 30.04.2008.

Preuzimanje
    Stranica: / 3