Uredba o načinu i postupku osnivanja sistema preuzimanja, sakupljanja i obrade otpadne ambalaže i rada tog sistema "Službeni list Crne Gore, broj 42/2012" od 31.07.2012.

Preuzimanje
    Stranica: / 4