Одлука о измјенама Одлуке о утврђивању Тарифе по којој се обрачунавају накнаде за вршење ус­луга које обавља Централна Банка Црне Горе "Službeni list Crne Gore, broj 87/2023" od 27.09.2023.

Preuzimanje
    Stranica: / 2