Одлука о доношењу Годишњег програма обављања комуналних дјелатности за „Комунално стамбено“ ДОО Херцег Нови за 2024. годину "Službeni list Crne Gore, broj 9/2024" od 13.02.2024.

Preuzimanje
    Stranica: / 1