Odluka o izmjeni odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad člana radnog tijela ili drugog oblika rada "Službeni list Crne Gore, broj 44/2022" od 20.04.2022.

Preuzimanje
    Stranica: / 1