Pravilnik o medicinskim indikacijama za ostvarivanje prava na materijalno obezbjeđenje, dodatka za njegu i pomoć, ličnu invalidninu i naknadu zarade za rad sa polovinom punog radnog vremena "Službeni list Crne Gore, broj 58/2014" od 29.12.2014.

Preuzimanje
    Stranica: / 7