Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica "Službeni list Crne Gore, broj 62/2013" od 31.12.2013.

Preuzimanje
    Stranica: / 5