Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti za izgradnju 35 kV dalekovoda za priključenje malih hidroelektrana mHE „Jara“ i mHE „Babino polje“ na vodotoku Babinopoljska na teritoriji Opštine Plav "Službeni list Crne Gore, broj 25/2014" od 12.06.2014.

Preuzimanje
    Stranica: / 6