Odluka o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti radi izgradnje trafostanice TS autoput 2 u KO Mateševo na teritoriji Opštine Kolašin za potrebe izgradnje autoputa Bar-Boljare, dionica Smokovac-Mateševo "Službeni list Crne Gore, broj 65/2017" od 13.10.2017.

Preuzimanje
    Stranica: / 1